Gruntownie zmodernizowana stacja uzdatniania wody z filtrami żwirowymi. Remont polegał na renowacji zbiorników, wymianie złoża filtracyjnego oraz dostarczeniu nowych zbiorników, dzięki czemu podwojono wydajność stacji. Wykonaliśmy również od nowa całe orurowanie, wraz z systemem przepustnic sterowanych automatycznie za pomocą napędów pneumatycznych.